0346 218 14 81 info@akserbims.com

Menu

Akser Bims

          Depreme dayanıklı binalarda dikkat edilecek en önemli hususlardan biri duvarlardır. Duvarların olabildiğince hafif bloklar (bims hammadddesi kullanılarak) ile yapılması , bina iskeletine fazla yük bindirilmesini engeller. Böylece bina hafifliği oranında deprem emniyeti kazanmış olur.

          Tek eksenli basınç direnci sonuç larına göre taşıyıcı sistemlerde ponza agregaları kullanımının sakıncası açıktır fakat (agrega bağ layıcılarının çimento olması ve Bims 'in doğal çimentonun hammaddesi puzolan çimento olması) fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri açısından hafif yapı elemanları için en uygun malzemelerden bir tanesi ponza ve ponza'dan mamul yapı elemanlarıdır. Bu elemanların binanın yükünü hafifletmesi dışında ses ve özellikle ısı izolasyonu gibi bir çok ö zellikleri bulunmakla birlikte sağladığı yüksek enerji tasarrufu önemli bir gerçektir.

          Sadece inşaat sektörü değil Tekstil, Tarım, Kimya, Endüstriyel ve Teknolojik alanlarda kullanılan Ponza ve bims son yıllarda ülkemiz'de de hakettiği yeri almaya başlamıştır. Geçmişten günümüze Romalılar'dan süregelen dönemde keşfedilmiş olan Ponza, Mimar Sinan tarafından da bir çok yapıda kullanılmıştır.

Tenknik Bilgi

Straforlu bims , iki blok arası 6cm lik 22 Dantesite eps uygulanması sayesinde yüksek izolasyon sağlar, ısı ve nem dengesini korur. Dış duvar ve komşu duvarlarda cok tercih edilen bu ürün izolasyon ve mantolama maliyetini yaklaşık %30 düşürmektedir. Ayrıca istenilen dansitede üretim yapılabilmektedir.